Pientuotannon netotus otettu käyttöön


03.03.2023

Oulun Energia Sähköverkko Oy on ottanut 1.1.2023 alkaen käyttöön sähkönkulutuksen ja -tuotannon netotuksen laskutuksessa. Muutos perustuu Valtioneuvoston asetukseen (TEM/2020/208) ja koskee sähköntuotannon käyttöpaikkoja, joiden tuotanto on enintään 100 kVA.  Netotuksessa tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja ainoastaan näiden erotus siirtyy laskulle. 

Valitettavasti emme tällä hetkellä pysty näyttämään netotettuja mittaustietoja Energiatilin raportoinnissa. Energiatilillä näkyvät sen sijaan sähkömittarin mittaamat kulutuksen ja tuotannon mittaustiedot kuten aiemminkin. Netotetut mittaustiedot näet kuitenkin Datahub asiakasportaalista oma.datahub.fi.